Hjälp oss att stoppa avvisningen av den kristne demokrati-aktivisten Mohammadreza Esfahani till Iran

Posted on February 10, 2012

4


I detta nu sitter den iranske asylsökande Mohammadreza Esfahani och väntar på att bli avvisad till Iran. I Iran har han redan blivit dömd till 10 års fängelse och 75 piskrapp för att han har konverterat till kristendomen. Hjälp oss att stoppa avvisningen genom att skicka nedanstående meddelande till Migrationsverkets Rättschef Mikael Ribbenvik: mikael.ribbenvik@migrationsverket.se, skriv “Fallet med demokrati-aktivisten och den kristne Mohammadreza Hamedian Esfahani”.

Kära Rättschef,

Anledningen till att jag kontaktar dig är fallet med Mohammadreza
Hamedian Esfahani, en iransk asylsökande, som har sökt skydd I Sverige
från förföljelse av den islamiska republiken Iran (fall nr.
11-084450/11). Esfahani är konverterad till kristendom genom dop och för
detta har han blivit dömd för ”hädelse” och ”krig mot Islam”. Han har
fått ett straff som omfattar 75 piskrapp och 10 års fängelse för sin
religiösa tro. Information om detta kan läsas här:
http://missionfreeiran.org/2012/02/10/sweden-todeport-christian-esfahani/

Mohammadreza Esfahani har också varit öppet aktiv i protester mot
islamiska republikens regim, vilket han också riskerar att bli fängslad
för. Dessutom så är den iranska regimen om vad som händer utomlands med
exil-iranier. Du själv har konstaterat i ett uttalande att ”Det är
tydligt att den iranska regimen sedan presidentvalet 2009 året
ytterligare skärpt tonen mot oppositionella. Regimen har både vilja och
förmåga att i stor utsträckning övervaka sina medborgare även
utomlands.” Hans deltagande i demonstrationer i första ledet, som har
spridits i olika medier, gör självklart att den iranska regimen har koll
på Esfahanis ”brott” mot den islamiska regimen. En dokumentation om hans
aktivism mot den islamiska regimen kan hittas här:

Mohammadreza Esfahanis fall uppfyller åtminstone ett viktigt kriterium
som är satt för att man ska anses vara en flykting som behöver skydd i
ett annat land och det skulle därför vara illegalt om Sverige sänder
tillbaks honom till Iran. Artikel 33 i Flyktingkonventionen från 1951,
ger oss en mycket viktig riktlinje. Ingen stat som har signerat
konventionen ska inte sända någon individ tillbaks till ursprungslandet
om den personen riskeras att förlora sitt liv eller bli hotade på grund
av sin ras, religion, nationalitet, medlem av en specifik social grupp
eller politisk åsikt.
Sverige har signerat denna viktiga konvention och de medföljande
protokollen, vilket innebär att Sverige är erfordrade att följa dessa.
Detta grundar sig i den internationella rätt som inte Sverige kan avtala
sig bort ifrån, vilket betyder i sammanhanget att Sverige ska respektera
en flyktings oförnekliga rätt till asyl, skydd och inte tvångsavvisa dem
tills sina ursprungsländer.

Därför kräver jag:
Att Sverige omedelbart stoppar den illegala återsändningen av
Mohammadreza Hamedian Eshafani;
Att Sverige omedelbart stoppar återsändningen av medmänniskor som är
homosexuella, kristna, regimkritiker mm. till Iran.

Högaktningsfullt,

Advertisements