Irak kan inte garantera säkerheten för de som avvisas från Sverige

Posted on December 18, 2011

0


Vart jag mig än i världen vänder, tar Migrationsverket lyckan ifrån en otursförföljd:s och dödsångestfylld:s händer. Vårt kära fosterland har under den senaste tiden avvisat mycket medmänniskor till Irak, ett land som fortfarande är i uppror trots att landet blivit ”frälst” av Amerikas Förenta Stater och dess allierade. Det är svårt för människor med en annan tro än Islam att överleva. Människor som arbetat med invasionsstyrkorna blir förföljda, trakasserade och mördade. Iraks Migrationsminister har vädjat till Sverige att inte avvisa fler medmänniskor, eftersom landets myndigheter inte kan garantera deras säkerhet. Detta uttalande görs trots att det finns ett avtal om att Irak ska ta emot de som sänds tillbaks, vilket tyder på att det finns en känsla av humanitet i de irakiska leden. Frågan är om det finns någon humanitet i paragrafrytteriets samhälle nr. 1? Kommer det beslutas om att sluta med avvisningarna?

Detta meddelande gäller självklart alla mina medmänniskor som riskerar att avvisas till landet som fortfarande är i lågor. En av dessa medmänniskor är 50-årige Raed Jameel som för tillfället fördriver sin tid som allt i allo i en butik. Raed Jameel arbetade vid Rättsrådet i Bagdad i Irak, innan han var tvungen att lämna sin fru och fly undan döden. Att tillhöra Rättsrådet innebar en jättestor risk och han blev hotad flera gånger till döden, ett hot genomfördes genom att de sprängde en bil som tillhörde familjen i luften.
Alla människor som förstår hur svårt det är att bryta upp från någonting, kan sätta sig in i den fruktansvärda dilemma som det innebär att lämna sin fru och familj. Detta har dock inte Migrationsverket någon förståelse för, eftersom de ställer sig frågande till varför det tog 4 månader efter sista hotet innan Raed lämnade Bagdad. Hade inte du eller jag gjort vad som helst för att kunna stanna så länge som möjligt innan vi lämnar vår älskade? Nu hör det också till saken att efter nu flera år efter att han lämnat Bagdad, kommer personer som vill honom illa och frågor efter honom. Det är denna osäkra värld som Migrationsverket vill kasta Raed tillbaks till.

Därför uppmanar jag de svenska myndigheterna att:
Lyssna till de irakiska myndigheternas vädjan att inte avvisa individer till Irak;

Ge de irakier som nu riskerar avvisning permanent uppehållstillstånd.

Advertisements